Temat szkolenia

Obsługa komputera - Microsoft Office - MS Word i Excel

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu komputerowego i najnowszego oprogramowania Windows 7 i pakietów Office 2010.

Zobacz również: Szkolenie Microsoft Access oraz Szkolenie Microsoft PowerPoint

MS Word i MS Excel – I poziom podstawowy

 

Część 1 – MS WORD

1.  Podstawy działania programów pakietu MS Office na podstawie MS Word.

 • Uruchomienie programów MS Office w systemie Windows,
 • Elementy ekranu,
 • Uruchomienie, zamykanie, przełączanie pomiędzy otwartymi oknami,
 • Korzystanie z systemu pomocy programów MS Office,
 • Drukowanie – podstawowe ustawienia,
 • Podgląd wydruku.

2.  Praca z plikami.

 • Podstawowe informacje na temat systemów pików w MS Windows,
 • Otwieranie, zamykanie, tworzenie nowych dokumentów,
 • Tryb zgodności.

3. Formatowanie dokumentu.

 • Formatowanie dokumentu – rozmiar papieru, orientacja,
 • Marginesy,

4. Edycja i formatowanie tekstu.

 • Wprowadzanie i edycja tekstu,
 • Menu podręczne,
 • Wyszukaj, zamień,
 • Formatowanie – czcionka, akapit (justowanie, interlinia)

 

 

Część 2 – MS EXCEL

1. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

 • Pojęcia podstawowe – komórka, arkusz, skoroszyt,
 • Tworzenie, zapisywanie, otwieranie skoroszytu,
 • Tworzenie, usuwanie, kopiowanie arkuszy,
 • Podstawowe informacje o drukowaniu w MS Excel.

2. Wprowadzanie i edycja danych.

 • Kopiowanie, przenoszenie,
 • Wyszukaj, zmień,
 • Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn/ komórek,

3. Formatowanie komórek.

 • Zmiana szerokości kolumn/wysokości wiersza,
 • Formatowanie komórki – czcionka obramowanie.

4. Formuły i funkcje.

 • Podstawy tworzenia formuł,
 • Użycie kreatora funkcji.

5. Wykresy.

 • Podstawy tworzenia wykresów,
 • Rodzaje wykresów.

 

 

MS WORD I MS EXCEL – II poziom ś. zaawansowany

Część 1 – MS WORD

1. Praca z edytorem tekstów MS Word.

 • Podstawowe skróty klawiaturowe,
 • Formaty plików – tryb zgodności, pakiet zgodności.

2. Formatowanie dokumentu i drukowanie.

 • Podział dokumentacji na sekcje,
 • Tworzenie kolumn,
 • Znaki podziału,
 • Numeracja stron,
 • Nagłówek i stopka
 • Opcje drukowania.

3. Formatowanie tekstu.

 • Tabulatory,
 • Wypunktowanie oraz numeracja,
 • Formatowanie akapitów,
 • Kopiowanie formatowania.

4. Tabele.

 • Metody tworzenia tabel,
 • Wstawianie, usuwanie kolumn oraz wierszy,
 • Formatowanie akapitów,
 • Kopiowanie formatowania.

5. Wstawianie obrazów, elementów graficznych.

 • Wstawianie grafiki i innych elementów,
 • Wstawianie symboli.

Część 2 – MS EXCEL

1. Praca z arkuszem kalkulacyjnym.

 • Podstawowe skróty klawiaturowe,
 • Podział okna, blokowanie.

2. Formatowanie dokumentu i drukowanie.

 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn,
 • Grupy i konspekt,
 • Powtarzanie wierszy i kolumn na wydruku,
 • Definiowanie obszaru wydruku,
 • Nagłówek i stopka.

2. Wprowadzanie i edycja danych.

 • Wypełnianie zakresów, serie,
 • Serie użytkowania,
 • Import danych,
 • Kopiuj, wklej.

3. Formatowanie komórek, formuły i funkcje.

 • Różne metody kopiowania, formatowania,
 • Formatowanie warunkowe,
 • Formuły zagnieżdżone, między arkuszowe,
 • Adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie),
 • Odłamania cykliczne – narzędzie inspekcji.

4. Narzędzia Excel.

 • Sortowanie,
 • Autofiltr
 • Filtr.

5. Wykresy.

 • Podstawowe modyfikacje wykresów,
 • Automatyczna aktualizacja wykresu,
 • Przenoszenie, kopiowanie wykresów.

 

 

 

MS WORD I MS EXCEL – III poziom zaawansowany

Część 1 – MS WORD

1. Praca z edytorem tekstów.

 • Widoki,
 • Tworzenie i wykorzystywanie szablonów plików.

2. Personalizacja działania programu.

 • Pisownia i gramatyka,
 • Autokorekta,
 • Autotekst,
 • Własne skróty klawiaturowe.

3. Ochrona dokumentu i rejestrowanie zmian.

 • Ochrona przed zmianami,
 • Ochrona przed odczytem,
 • Rejestrowanie zmian.

4. Style tekstu i konspekt dokumentu.

 • Stosowanie stylów wbudowanych,
 • Modyfikacja i tworzenie stylów,
 • Arkusze stylów,
 • Nagłówki, poziomy konspektu,
 • Tworzenie spisu treści,
 • Dokument nadrzędny, podrzędny, scalanie dokumentów.

5. Korespondencja seryjna i pola w dokumencie.

 • Dokument główny,
 • Tworzenie źródła danych,
 • Wykorzystanie istniejących źródeł danych,
 • Scalanie, zakładki i pola.

Część 2 – MS EXCEL

1. Formatowanie komórek.

 • Modyfikacja formatów liczbowych,
 • Tworzenie własnych formatów.

2. Formuły i funkcje.

 • Funkcje i formuły tablicowe,
 • Nazywanie komórek, zakresów komórek,
 • Funkcje Excela.

3. Wykresy.

 • Modyfikacja wykresów,
 • Formatowanie poszczególnych elementów,
 • Dodawanie linii trendu,
 • Automatyczna edycja danych źródłowych,
 • Tworzenie wykresów złożonych.

4. Narzędzia Excela.

 • Inspekcja (zależności, odwołanie cykliczne)
 • Kreator sum warunkowych,
 • Solver,
 • Narzędzie analiz danych,
 • Scenariusze.

5. Tabele przestawne.

 • Zasady tworzenia tabel przestawnych,
 • Formatowanie tabel,
 • Sumy częściowe i końcowe,
 • Własne pola obliczeniowe,
 • Filtrowanie tabeli przestawnej,
 • Wykres przestawny.

6. Bezpieczeństwo.

 • Kontrola poprawności danych,
 • Ukrywanie arkusza,
 • Ochrona arkusza, skoroszytu,
 • Wstawianie i modyfikacja komentarzy.

7. Marka i formularze.

 • Podstawowe informacje o makropoleceniach,
 • Przyciski sterujące, formaty formularza,
 • Formularze.

 

Koszty szkolenia

Koszt kursu dla 1 osoby wynosi:
I. poziom podstawowy – 16 godz. 450 zł
II. ś. zaawansowany – 32 godz. 550 zł
III. zaawansowany – 48 godz. 650 złTerminy / opcje szkoleń


Masz pytania?

tel. +48 22 632 44 85 wew. 214
e-mail: kontakt@szkolenia-uniserwis.pl
godziny pracy biura: 7:30 - 15:30

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać:
Zamówienie.PDF
Zamówienie.DOC

livechat